Genus Xanthochilus Stål, 1872

Péricart, 1999c (monogr., subg. of Rhyparochromus); V.G. Putshkov, 1969a (monogr.); J.A. Slater, 1964a (World cat., subg. of Rhyparochromus); J.A. Slater & O'Donnell, 1995 (suppl. World cat., subg. of Rhyparochromus); Wagner, 1961x (rev., subg. of Rhyparochromus).

%LABEL% (%SOURCE%)