Oncotylus (Oncotylus) desertorum Reuter, 1879

V.G. Putshkov, 1976d (biol.).

%LABEL% (%SOURCE%)