Tetrarthria yangi Y.J. Lin & S.M. Zhang, 1999

Tetrarthria yangi in Y.J. Lin et al., 1999a: 48, 111. HT: male, CH (SE), Fujian, Jian'ou; IZAS.

%LABEL% (%SOURCE%)