Literature
Type Article
Authors(s) Stål, C.
Year 1868a
Title Hemiptera Fabriciana. Fabricianska Hemipterarter efter de i Köpenhamn och Kiel förvarade typexemplaren granskade och beskrifne. I
Volume 7(11)
Page(s) 1-148
Published in/Publisher Kungliga Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar (N.F.)