Solenoxyphus halocnemi (V.G. Putshkov, 1984)

Leucopterum halocnemi V.G. Putshkov, 1984: 28. HT: male, Turkmenistan, Molla-Kara nr Dzhebel; Schmalhausen Institute of Zoology, Kiev, Ukraine.

%LABEL% (%SOURCE%)