Solenoxyphus halocnemi (V.G. Putshkov, 1984)

Literature

  • Konstantinov, F.V. 2008b. Review of Solenoxyphus Reuter, 1875 (Heteroptera: Miridae: Phylinae) 3607: 1-44. American Museum Novitates.
  • Putshkov, V.G. 1984. New species of Miridae (Heteroptera) in the fauna of the south of the USSR. In: Taksonomiya i Zoogeografiya Nasekomykh (E.N. Savchenko, ed.): 28-32. Naukova Dumka, Kiev.

%LABEL% (%SOURCE%)