Glaucopterum atraphaxidis (V.G. Putshkov, 1979)

Chlamydatus atraphaxidis V.G. Putshkov, 1979: 61. HT: male, Azerbaijan, Maraza; Schmalhausen Institute of Zoology, Kiev, Ukraine (not found, see Putshkov & Puchkov, 2012)..

%LABEL% (%SOURCE%)