Glaucopterum atraphaxidis (V.G. Putshkov, 1979)

Kerzhner, 1997b (syst.). Distribution: Konstantinov & Namyatova, 2008 (Armenia).

%LABEL% (%SOURCE%)