Chorosoma macilentum Stål, 1858

Martynova (1975: 81) and V.G. Putshkov (1986: 118) suspected synonymy of Chorosoma brevicolle Hsiao, 1964 with this species.

%LABEL% (%SOURCE%)