Metacanthus (Metacanthus) acinctus Qi & Nonnaizab, 1992

Metacanthus acinctus Qi & Nonnaizab, 1992b: 90, 92. HT: male, China (NO), Shandong, Yantai (Kunyu Mt); IMNU.

%LABEL% (%SOURCE%)