Chauliops horizontalis Zheng, 1981

Chauliops horizontalis Zheng, 1981c: 188, 189. HT: male, China (SE), Fukien [= Fujian], Chong'an; NKUM.

%LABEL% (%SOURCE%)