Plinthisus (Nanoplinthisus) cerinus V. G. Putshkov, 1976

Plinthisus (Nanoplinthisus) cerinus V.G.Putshkov, 1976e: 1047. LT (Putshkov & Puchkov, 2012; 96): male, (brach.), Tadzhikistan, nr Dushanbe, Yavan; Schmalhausen Institute of Zoology, Kiev, Ukraine.

Plinthisus ferrugineus Kiritshenko, 1964: 166 (syn. V.G. Putshkov, 1976e: 1047). Nomen nudum.

%LABEL% (%SOURCE%)