Parapolycrates (Kerzhneroches) dichrous (Kiritshenko, 1963)

Kerzhner in Kerzhner & Jaczewski, 1964 (subgenus Pagmania).

%LABEL% (%SOURCE%)