Stenophyella macreta Horváth, 1914

Zheng & Zou, 1981a.

%LABEL% (%SOURCE%)