Tuponia (Chlorotuponia) reaumuriae V.G. Putshkov, 1977

Tuponia (Chlorotuponia) reaumuriae V.G. Putshkov, 1977a: 377. LT (Putshkov & Puchkov, 2012: 134): male, Turkmenistan, Badhyz Nature Reserve, Yor-Oylan-Duz depression; Schmalhausen Institute of Zoology, Kiev, Ukraine.

%LABEL% (%SOURCE%)