Salicarus fulvicornis (Jakovlev, 1889)

Kerzhner, 1997b (syst.); Schwartz & Stonedahl, 2004 (tax.); Vinokurov & Kanyukova, 1995a (flagellatus, syst.).

%LABEL% (%SOURCE%)