Phaeochiton caraganae (Kerzhner, 1964)

Literature

  • Kerzhner, I.M. 1964a. New and little-known bugs (Heteroptera) from Kazakhstan and other regions of the USSR 34: 113-130. Trudy Zoologicheskogo Instituta Akademiya Nauk SSSR.
  • Konstantinov, F.V. 2008f. Revision of Phaeochiton Kerzhner, 1964 (Heteroptera: Miridae: Phylini) 105: 771-781. European Journal of Entomology.
  • Putshkov, V.G. 1977c. New and little known species of mirids (Heteroptera, Miridae) from Mongolia and Middle Asia 56: 360-374. Entomologicheskoe Obozrenie.

%LABEL% (%SOURCE%)