Microvelia (Microvelia) reticulata (Burmeister, 1835)

Poisson, 1957a (syst.); Walton, 1939 (syst.).

Distribution

Protić, 1998a (Croatia Serbia Slovenia); Kwon et al., 2001 (Korea); Kanyukova, 2006 (Armenia Tadzhikistan); Kment & Jindra, 2006 (Asian Turkey); NMPC (China NO!).

%LABEL% (%SOURCE%)