Glaucopterum polii V.G. Putshkov, 1975

Literature

  • Kerzhner, I.M. 1984. New and little known Heteroptera from Mongolia and adjacent regions of the USSR. IV. Miridae, 1 9: 35-72. Nasekomye Mongolii.
  • Putshkov, P.V. 1998. On the type specimens of some Miridae described by V.G. Putshkov 7: 250. Zoosystematica Rossica.
  • Putshkov, V.G. 1975e. Species of the genus Glaucopterum Wagner, 1963 (Heteroptera, Miridae) of the Soviet Union fauna 1975: 1037-1042. Doklady Akademii Nauk Ukrainskoi SSR (B).
  • Putshkov, V.G. 1977c. New and little known species of mirids (Heteroptera, Miridae) from Mongolia and Middle Asia 56: 360-374. Entomologicheskoe Obozrenie.

%LABEL% (%SOURCE%)