Hyoidea kerzhneri Hoberlandt, 1963

Linnavuori, 1989c; V.G. Putshkov & P.V. Putshkov, 1983a (biol.).

%LABEL% (%SOURCE%)