Hyoidea kerzhneri Hoberlandt, 1963

Knyshov & Konstantinov, 2013 (descr., key, tax.); Linnavuori, 1989c; V.G. Putshkov & P.V. Putshkov, 1983a (biol.).

Distribution: Knyshov & Konstantinov, 2013 (Turkmenistan).

%LABEL% (%SOURCE%)