Orthocephalus scorzonerae Drapolyuk & Kerzhner, 2000

Namyatova & Konstantinov, 2009 (distr.).

%LABEL% (%SOURCE%)