Orthocephalus arnoldii (V.G. Putshkov, 1961)

Anapomella arnoldii V.G. Putshkov, 1961c: 26. LT (P.V. Putshkov, 1998: 250): male, Russia (ST), Voronezh Prov., Ramon'; UASK.

%LABEL% (%SOURCE%)