Literature
Type Article
Authors(s) Misja, K.
Year 1973
Title Rezultate të studimit të gjysëmkrahëfortëve Hemipterëve të vëndit tonë
Volume 1-2
Page(s) 131-151
Published in/Publisher Buletini Shkencave të Natyrës