Myrmecophyes (Myrmecophyes) muminovi (Kerzhner, 1964)

Bykov, 1971; Kerzhner, 1970b (syst.).

%LABEL% (%SOURCE%)