Myrmecophyes (Myrmecophyes) muminovi (Kerzhner, 1964)

Dimorphocoris muminovi Kerzhner, 1964a: 122, 127. HT: male, Tadzhikistan, Kafirnigan River, Shakh; ZMAS.

%LABEL% (%SOURCE%)