Chorosomella jakowleffi Horváth, 1906

Kerzhner, 1962b. Distribution: Konstantinov & Namyatova, 2009 (Russia ST).

%LABEL% (%SOURCE%)