Leptopterna reuteri Kerzhner & Schuh, 1998

Leptopterna reuteri Kerzhner & Schuh, 1998a: 172. New name for longicornis Reuter, 1901.

Miris ferrugatus var. longicornis Reuter, 1901c: 161 (junior primary homonym of Miris longicornis Wolff, 1804; upgraded by Pazhitnova, 1952: 51; Wagner, 1967b: 64, based on misidentification; Vinokurov, 1982a: 111). LT (Kerzhner, 1997d: 118): male, Kirgizia, Dzhilaryk; MZHF.

%LABEL% (%SOURCE%)