Polymerus (Polymerus) amurensis Kerzhner, 1988

Polymerus (Polymerus) amurensis Kerzhner, 1988d (March): 798; 1988b (April): 15. LT (Kerzhner, 1988b: 15, as HT): male, Russia (FE), Primorsk Terr., Yakovlevka; ZMAS.

%LABEL% (%SOURCE%)