Agraptocorixa dakarica Jaczewski, 1926

Literature

  • Jaczewski, T. 1926a. Notes on some West-African Heteroptera 5: 62-105. Annales Zoologici Musei Polonici Historiae Naturalis.
  • Jaczewski, T. 1949. Notes on Corixidae. XXIV-XXVIII 19: 103-113. Polskie Pismo Entomologiczne.

%LABEL% (%SOURCE%)