Stenolemus macrostylus Horváth, 1922

Stenolemus macrostylus Horváth, 1922a: 103, 104. HT: Egypt, Shoubra; HNHM.

%LABEL% (%SOURCE%)