Nabis (Dolichonabis) tesquorum (Kerzhner, 1968)

Dolichonabis tesquorum Kerzhner, 1968a: 857. HT: male, Russia (WS), Novosibirsk Prov., Chany Lake, Yarkul'; ZMAS.

%LABEL% (%SOURCE%)