Prostemma (Prostemma) antipodes Kerzhner, 1990

Distribution: Wranik, 2003 (Yemen: Socotra).

%LABEL% (%SOURCE%)