Loricula mikawa Yasunaga, Yamada & Ohno, 2020

Loricula mikawa Yasunaga, Yamada & Ohno, 2020: HT: female, Japan, Honshu, Aichi Pref., Toyota City, Saka-ue Town, Mt. Rokusho  (35°03'33.2"N 137°17'09.1"E); AMNH.

%LABEL% (%SOURCE%)