Derephysia (Paraderephysia) cristata (Panzer, 1806)

Tingis cristata Panzer, 1806a: pl. 19. ST(S): Germany, "Mannheimii" [= Mannheim].

%LABEL% (%SOURCE%)