Elasmucha fieberi (Jakovlev, 1865)

Elasmostethus fieberi Jakovlev, 1865: 125. STS: Russia (CT), Kazan’ and Nizhniy Novgorod; not found (Derzhansky et al., 2002: 362).

Cimex? scansor Gistel, 1857: 66 (nomen oblitum; syn. Kerzhner, 1993b: 103). ST(S): male, Germany; lost.

Elasmucha grisea (non Linnaeus, 1758): Reuter, 1884e: 131. Misidentification (see Horváth, 1899c: 276).

Elasmucha jakovlevi Kiritshenko, 1911b: 83 (syn. Kerzhner, 1964c: 364, with griseus auct.; 1972d: 217). HT: female, Russia (ES), Transbaikalia; ZMAS.

Elasmucha picicolor (non Westwood, 1837): Horváth, 1899f: 278. Misidentification (see Horváth, 1912a: 608).

%LABEL% (%SOURCE%)