Literature
Type Article
Authors(s) Stål, C.
Year 1876
Title Enumeratio Hemipterorum. Bidrag till en förteckning öfver alla hittils kända Hemiptera, jemte systematiska meddelanden. 5
Volume 14(4)
Page(s) 1-162
Published in/Publisher Kungliga Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar (N.F.)