Literature
Type Article
Authors(s) Stål, C.
Year 1873a
Title Enumeratio Hemipterorum. Bidrag till en förteckning öfver alla hittills kända Hemiptera, jemte systematiska meddelanden. 3
Volume 11(2)
Page(s) 1-163
Published in/Publisher Kongl. Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar (N.F.)