Genus Agraphopus Stål, 1872

Some authorities (V.G. Putshkov & Kerzhner, 1983; V.G. Putshkov, 1986) treat Leptoceraea Jakovlev, 1873 as a subgenus of Agraphopus Stål, 1872.

%LABEL% (%SOURCE%)