Genus Stictopleurus Stål, 1872

Göllner-Scheiding, 1975 (rev.); Q.A. Liu & L.Y. Zheng, 1993 (rev. Chinese spp.); V.G. Putshkov, 1978f (syst.); V.G. Putshkov & Kerzhner, 1983 (syst.).

%LABEL% (%SOURCE%)