Genus Stygnocoris Douglas & Scott, 1865

Eyles, 1963b (egg, larva); Péricart, 1993b (rev.), 1999b (monogr.); V.G. Putshkov, 1969a (monogr.); J.A. Slater, 1964a (World cat.); Stichel, 1958c (monogr.).

%LABEL% (%SOURCE%)