Genus Solenoxyphus Reuter, 1875

Konstantinov, 2008b (rev.); V.G. Putshkov, 1978a (key to USSR spp.); Wagner, 1969m (key).

%LABEL% (%SOURCE%)