Genus Phaeochiton Kerzhner, 1964

Phaeochiton Kerzhner, 1964a: 128 (as of Heterocapillus; upgraded by V.G. Putshkov, 1977c: 370). Type species by monotypy: Heterocapillus caraganae Kerzhner, 1964.

Monochroica Qi & Nonnaizab, 1996b: 298, 302 (syn. X.M. Li & G.Q. Liu, 2010b: 723). Type species by original designation: Monochroica alashanensis Qi & Nonnaizab, 1996.

%LABEL% (%SOURCE%)