Genus Stethoconus Flor, 1861

Linnavuori, 1995c (rev.).

Nakatani & Yasunaga, 2018 (key Japanese spp.).

%LABEL% (%SOURCE%)