Urolabida subspatulata Lin & Zhang, 1993

Urolabida subspatulata Lin & Zhang, 1993a: 137. HT: male, China (SE), Fujian, Jiangle, Mt Longqi; IZAS.

%LABEL% (%SOURCE%)