Trichodrymus major Tomokuni, 1994

Trichodrymus major Tomokuni, 1994c: 132. HT: female, Japan, Honshu, Nagano Pref., Tobira Spa; EIHU.

%LABEL% (%SOURCE%)