Voruchia vittigera Reuter, 1879

Voruchia vittigera Reuter, 1879e: 252. LT (Kerzhner & Popov, 1996: 272): female, Tadzhikistan, Vorukh; ZMUM.

%LABEL% (%SOURCE%)