Sthenaropsis gobica V.G. Putshkov, 1977

Sthenaropsis gobicus V.G. Putshkov, 1977c: 362, 363. HT (see Kerzhner et al., 1997: 129): male, Mongolia, South Gobi Aimak, dry river Undyn gol, 25 km S of Mt. Khan Bogd; ZMAS.

%LABEL% (%SOURCE%)