Oncotylus (Oncotylus) ferulae V.G. Putshkov, 1975

Oncotylus (Oncotylus) ferulae V.G. Putshkov, 1975c: 855. HT: male, Turkmenistan, nr Kara-Kala; UASK.

%LABEL% (%SOURCE%)