Oncotylus (Oncotylus) ferulae V.G. Putshkov, 1975

Oncotylus (Oncotylus) ferulae V.G. Putshkov, 1975c: 855. LT (Putshkov & Puchkov, 2012: 113): male, Turkmenistan, nr Kara-Kala; Schmalhausen Institute of Zoology, Kiev, Ukraine.

%LABEL% (%SOURCE%)