Nasocoris desertorum Kerzhner, 1970

Nasocoris desertorum Kerzhner, 1970b: 640, 642. HT: male, Turkmenistan, Ispas, 70 km NW of Chardzhou; ZMAS.

Nasocoris argyrotrichus (non Reuter, 1879): Linnavuori, 1968b: 203. Misidentification (see Kerzhner, 1970b: 642).

%LABEL% (%SOURCE%)