Eremophylus hirtus Yasunaga, 2001

Eremophylus hirtus Yasunaga, 2001b: 120. HT: male, Japan, Shikoku, Kochi Pref., Monobe, Nishikuma Valley; HUES.

%LABEL% (%SOURCE%)